నగ్నదేహంతో పద్మలక్ష్మి

Published on Feb 11,2019 06:15 PM

అందమైన భామ పద్మ లక్ష్మి తాజాగా నగ్న దేహంతో బాత్ టబ్ లో దర్శనం ఇచ్చి కాకరేపింది . బాత్ టబ్ లో స్నానం చేయాల్సింది పోయి ఆ టబ్ లో నగ్న దేహంతో పిజ్జా తింటూ షాక్ ఇచ్చింది . ఎద అందాలు కనిపించకుండా రెండు చేతులతో రెండు పిజ్జా ముక్కలను అడ్డుపెట్టుకొని ఇచ్చిన ఫోజుతో సంచలనం సృష్టిస్తోంది పద్మ లక్ష్మి . 

తాజాగా ఈ భామ తన ఇన్ స్టా గ్రామ్ లో ఈ నగ్న ఫోటోలను పెట్టి కుర్రాళ్లని పండగ చేసుకోమంటోంది . అందమైన భామల అందాలు చూడాలంటే కుర్రాళ్లకు మజా . ఆ మజా ని అందిస్తూ అందాలను ఆస్వాదించమంటోంది పద్మ లక్ష్మి .